Oldal nyomtatása

Adatvédelmi nyilatkozat

A CashflowTársas.hu Kft. hangsúlyozottan figyelmet fordít a honlapot meglátogatók személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül, vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsuk és kezeljük.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Kérésére minden esetben tájékoztatást adunk az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor – írásban vagy szóban egyaránt – kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve törlését.

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Az általunk végzett adatkezelés nagyrészt statisztikai célú, illetve bizonyos esetekben az esetleges nyereményjátékok, illetve akciók megfelelő és pontos lebonyolításához szükséges. Ezen célok megvalósítására olyan eljárási szabályokat alakítottunk ki, amelyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírások érvényre juttatására.

Az Ön által megadott – számunkra is – fontos és értékes információ illetéktelenekhez történő eljuttatása, valamint a jogosulatlan hozzáférés elkerülése végett az informatikai biztonsági rendszerünket olyan elvárható szinten tartjuk, és olyan biztonsági megoldásokat alkalmazunk, amelyek lelassítják, illetve megakadályozzák az információ kiszivárgását, illetve kikerülését harmadik személyekhez.


Budapest, 2008. február 5.